Een BV oprichten: waar moet je rekening mee houden?

Als ondernemer bepaal je onder andere welke rechtsvorm past bij je bedrijf. Het kan aantrekkelijk zijn om een BV (Besloten Vennootschap) te beginnen, of om je bestaande eenmanszaak of VOF om te zetten naar een BV. Je bent dan niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf en bij hoge winst hoef je minder belasting te betalen. Denk je na over het oprichten van een BV? Dan moet je hier rekening mee houden.

Wat is een BV?

Een BV is een rechtspersoon, die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. Dat betekent dat de BV alle rechten en plichten van het bedrijf draagt. Een BV kan schulden hebben, contracten afsluiten en aansprakelijk worden gesteld. Omdat een rechtspersoon niet zelf kan handelen, is een vertegenwoordiger nodig, die in het bestuur van de BV zit en in dienst is van het bedrijf.

Wat zijn de voordelen van een BV?

Een BV oprichten heeft verschillende voordelen:

  • Je stelt je privévermogen veilig. Als bestuurder van je BV ben jij niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden, dat is je BV. Heb je een eenmanszaak of VOF, dan kunnen schuldeisers zich wel verhalen op je privévermogen.
  • Je betaalt minder belasting dan bij een eenmanszaak of VOF. Je moet dan wel een hoge winst draaien: vanaf een winst van gemiddeld € 150.000 kan het fiscaal gunstiger zijn om een BV te starten. Draai je minder winst? Dan is een eenmanszaak fiscaal voordeliger.
  • Je bedrijf is als BV aantrekkelijker voor investeerders. Zij krijgen namelijk aandelen in de BV en delen zo mee in de winst. Ze zijn niet aansprakelijk voor schulden van de BV en dragen niet dezelfde lasten als de bestuurder.
  • BV’s hebben een betrouwbare reputatie, omdat er een notariële akte voor vereist is. Bij een eenmanszaak of VOF is er geen controle door de notaris: iedereen kan een eenmanszaak starten.

Wat zijn de nadelen van een BV?

Een BV oprichten heeft voordelen, maar ook nadelen. Zo brengt een BV veel meer administratieve lasten met zich mee dan een eenmanszaak. Bovendien zijn er opstartkosten, die je bij eenmanszaak niet hebt. Het is bijvoorbeeld nodig om een notariële akte te laten opstellen en dat kan prijzig zijn. Je kunt ook geen gebruik maken van gunstige regelingen en fiscale aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-vrijstelling. Je bedrijf moet een flinke winst draaien om een BV aantrekkelijk te maken.

Hoeveel kost het oprichten van een BV?

Tot 2012 was het erg duur om een BV te starten: er was € 18.000 startkapitaal nodig en er golden verschillende aanvullende strenge eisen. Sinds de invoering van de flex-bv is dat veranderd. Je kunt nu een BV beginnen met elk gewenst startkapitaal, dus 1 cent is al genoeg. Het is overigens wel aan te raden om toch een hoger startkapitaal in te leggen. De kans bestaat dat je anders persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schulden van je BV, omdat je onverantwoorde financiële keuzes hebt gemaakt.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Wil je een BV starten, dan hoef je maar aan twee voorwaarden te voldoen: je moet je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel en je moet een oprichtingsakte laten opmaken bij de notaris. Hoewel een startkapitaal dus niet meer nodig is, zijn er wel opstartkosten noodzakelijk.

Waar moet je op letten bij het oprichten van een BV?

Een BV brengt verschillende verplichtingen met zich mee, waaronder:

  • Je bent verplicht om jaarstukken te laten opstellen en die te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Bij een BV hoort ook het inrichten van andere administratieve zaken, zoals de loonadministratie.
  • Voor je BV moet je een organisatiestructuur inrichten, met een verplicht bestuur en verplichte aandeelhouders. Een Raad van Commissarissen is niet verplicht. Het zijn vooral de grote bedrijven die een RvC hebben.
  • Als directeur ben je bij je BV in dienst. Je betaalt jezelf salaris uit. De Belastingdienst stelt hier eisen aan, om extra belastingvoordeel te voorkomen: een jaarsalaris moet bijvoorbeeld minimaal € 46.000 bedragen en moet marktconform zijn. Je mag ook niet minder verdienen dan je bestbetaalde medewerker.

Maak een zorgvuldige afweging

Het oprichten van een BV brengt voor- en nadelen met zich mee. Maak zelf de afweging welke rechtsvorm het beste bij je bedrijf en je toekomstplannen past. Een BV oprichten is niet verplicht. Je kunt je eenmanszaak of VOF ook in een later stadium nog omzetten naar een BV.