Kamer van Koophandel (KVK): Wat doen ze?

Ga je voor jezelf beginnen, dan is het één van de eerste stappen die je zet: je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel (KVK). Je registreert je bedrijf in het Handelsregister en dan is het officieel: je eigen bedrijf is een feit. Maar wat doet de Kamer van Koophandel eigenlijk precies? En wat heb je eraan als ondernemer?

kvk kamer van koophandel

Wat is de Kamer van Koophandel?

KVK is een zelfstandig bestuursorgaan met een hoofdkantoor en achttien regiokantoren in heel Nederland. De organisatie ondersteunt ondernemers, door hen informatie, voorlichting en advies te bieden op het gebied van belangrijke onderwerpen die met ondernemen te maken te hebben.

Hoe is de Kamer van Koophandel ontstaan?

De Kamer van Koophandel ontstond in Frankrijk, waar honderden jaren geleden de Chambre de Commerce werd opgericht. Dit orgaan beschermde de belangen van de handel en dit initiatief kreeg navolging in andere landen. De eerste Nederlandse Kamer van Koophandel werd in 1803 in Rotterdam opgericht, onder druk van het Franse bestuur. De Kamers van Koophandel hadden aanvankelijk alleen een adviserende rol en waren financieel afhankelijk van de gemeenten.

Registeren van handelsnamen

In 1920 werden ze onafhankelijk en werden ze opgedeeld in 36 regionale kamers. Met de invoering van de Handelsregisterwet in 1921 kregen de KVK’s er een belangrijke taak bij: het registreren van handelsnamen. In de loop der jaren zijn de regionale kamers gefuseerd tot één Kamer van Koophandel.

Wat doet de Kamer van Koophandel precies?

De Kamer van Koophandel heeft zes wettelijke taken:

  1. Het beheren van het Handelsregister, waarin alle bedrijven en rechtspersonen in Nederland staat ingeschreven. Dit is de belangrijkste taak van KVK en inschrijven in het Handelsregister is voor alle Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen verplicht.
  2. Voorlichting en advies geven aan ondernemers over allerlei ondernemersthema’s, variërend van het starten van een bedrijf tot groeien in het buitenland. Ook informatie over financiële regelingen en de verduurzaming van je bedrijf is bij KVK op te vragen.
  3. Bedrijven adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van innovaties.
  4. Stimuleren van de regionale economie en het oplossen van knelpunten voor ondernemers in de regio.
  5. Het beheren van Ondernemerspleinen, fysieke ontmoetingsplekken voor ondernemers in de regio.
  6. Het onderhouden en updaten van het Digitale Ondernemersplein, met informatie over alles wat met ondernemen te maken heeft. Op de website vind je informatie en advies van KVK, de Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.

Informatie krijgen via KVK

Heb je een vraag over iets dat met ondernemen te maken heeft, dan is de kans groot dat je het antwoord vindt via de website van KVK of het Digitale Ondernemersplein. Daarnaast organiseert KVK regelmatig (online) evenementen en themabijeenkomsten, zoals de KVK Business Challenge, KVK Start Events en Vraag Maar Raak: administratie en belastingen. Op de fysieke Ondernemerspleinen van KVK vind je verschillende partners van KVK onder één dak, zoals de Belastingdienst, het UWV en de gemeente. Zo kunnen ondernemers, overheid, onderwijs en andere partners elkaar makkelijk ontmoeten.

Wat zijn de locaties van de Kamer van Koophandel?

De Kamer van Koophandel heeft achttien kantoren in heel Nederland, met het hoofdkantoor in Utrecht. De kantoren zijn te vinden in Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De locaties in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam hebben een fysiek Ondernemersplein.

Privacy en de Kamer van Koophandel

Als ondernemer ben je verplicht om je bedrijf in te schrijven bij het Handelsregister van KVK. Daar zit echter een groot nadeel aan: dat kan ten koste gaan van je privacy. Als je bedrijfsadres hetzelfde is als je woonadres, dan is voor iedereen meteen duidelijk waar je woont. Dit komt vooral vaak voor bij zzp’ers die kantoor aan huis houden.

Gegevens beschermen

Is je bedrijfsadres anders dan je woonadres, dan is je woonadres sinds 1 januari 2022 niet meer te zien in het Handelsregister. Alleen overheidsorganisaties of beroepsgroepen die hier wettelijke toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders, kunnen deze informatie nog opvragen. Het kabinet wil gaan onderzoeken hoe de privacy van álle ondernemers beter beschermd kan worden. Belangrijk, want in de praktijk gaat het regelmatig mis. Zo ontving freelance columnist Marcel van Roosmaken bedreigingen op zijn thuisadres, gevonden via het Handelsregister, toen hij een lid van het Forum voor Democratie beledigde.

Telefoonnummers verkopen

Tot een paar jaar geleden verkocht KVK ook nog de telefoonnummers van eenmanszaken, vof’s en maatschappen aan bedrijven, die de ondernemers vervolgens lastigvielen met talloze verkooptelefoontjes. Daar is KVK inmiddels mee gestopt, nadat ondernemers hier jarenlang over klaagden.