fbpx

Wat is een trademark en wat betekenen de tekens (®, ™ en ©)

In de hedendaagse concurrerende markt is het beschermen van intellectueel eigendom en merkidentiteit van cruciaal belang voor het succes van een onderneming. Een belangrijk aspect hiervan is het begrijpen en waarderen van het concept van ‘trademark’. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de betekenis en wat de symbolen inhouden.

pexels-matthias-cooper-1816092 trademarkWat is trademark?

Een trademark is een teken, logo, symbool, naam, woord, zin of een combinatie daarvan die wordt gebruikt om een bedrijf, product of dienst te identificeren en te onderscheiden van concurrenten op de markt. Trademarks zijn een belangrijk aspect van de intellectuele eigendomsrechten en dienen om de merkidentiteit van een bedrijf te beschermen.

Waar staan de symbolen of tekens voor?

Je hebt de tekens vast wel voorbij zien komen inde logo’s van bedrijven, op de website of op de verpakking van producten. We leggen je alle drie de symbolen uit zodat je voortaan weet wat ze inhouden:

1. Registered Trademark (geregistreerd handelsmerk) ®

Het symbool ® staat voor “Registered Trademark” (geregistreerd handelsmerk) en wordt gebruikt om aan te geven dat een merk, logo, naam of ander onderscheidend teken officieel is geregistreerd bij een nationaal of regionaal merkenbureau. Het gebruik van het trademark symbool betekent dat het handelsmerk wettelijk is beschermd en dat de eigenaar van het handelsmerk het exclusieve recht heeft om het te gebruiken in verband met de goederen of diensten waarvoor het is geregistreerd.

Het gebruik van het ®-symbool waarschuwt concurrenten en het publiek dat het merk wettelijk is beschermd en dat het gebruik van een (bijna) identiek teken zonder toestemming van de handelsmerkeigenaar inbreuk op het merkrecht kan vormen. Dit kan leiden tot juridische stappen, zoals een eis tot schadevergoeding, een bevel tot staking van het inbreukmakende gebruik of andere juridische gevolgen.

2. Trademark ™

Het symbool ™ staat voor “Trademark” en wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaalde naam, logo, symbool of ander teken wordt geclaimd als een handelsmerk door een bedrijf of individu. Het gebruik van het ™-symbool is niet verplicht, maar het kan nuttig zijn om anderen op de hoogte te stellen van je claim op een bepaald merk.

Het gebruik van het ™-symbool betekent niet dat het merk officieel is geregistreerd bij een nationaal of regionaal merkenbureau. Het dient alleen als een informele kennisgeving dat de eigenaar de intentie heeft om het merk als handelsmerk te gebruiken en te beschermen. Het biedt enige bescherming op basis van het zogenaamde “common law” handelsmerkrecht, dat in sommige rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, van kracht is. Deze bescherming is echter beperkt in vergelijking met de bescherming die een geregistreerd handelsmerk biedt.

3. Copyright ©

Het symbool © staat voor “copyright” en wordt gebruikt om aan te geven dat er auteursrechtelijke bescherming rust op een bepaald werk, zoals een boek, artikel, foto, muziekstuk, film, software of kunstwerk. Het copyrightsymbool wordt meestal gevolgd door de naam van de auteursrechthouder (vaak de maker van het werk) en het jaar waarin het werk is gecreëerd of gepubliceerd.

Het auteursrecht is een vorm van intellectuele eigendom die de maker van een origineel werk exclusieve rechten verleent op het gebruik, de reproductie, de distributie en de openbare vertoning of uitvoering van dat werk. Dit betekent dat anderen zonder toestemming van de auteursrechthouder het werk niet mogen kopiëren, verspreiden, aanpassen of op andere wijze gebruiken.

Lees ook het uitgebreide blog voor het neerzetten van een sterke merknaam en de psychologie van een sterk merk.

De auteur

Redactie Brandio

Brandio is een marktplaats waar je ‘brandable’ bedrijfsnamen kunt kopen bedacht door creatieve professionals. De namen zijn betaalbaar en altijd inclusief bijbehorende domeinnaam en logo. Het bespaart je zowel tijd als geld in vergelijking met je naam laten bedenken door een reclamebureau

Klanten waarderen ons met:
★★★★★
4.6 / 5 - 20 reviews