fbpx

Private equity financiering | Betekenis & uitleg

Het totale kapitaal dat in private equity geïnvesteerd is wisselt van jaar tot jaar. In 2022 was de complete private equity markt bijna $5 biljoen waard. Ongeveer $1 biljoen daarvan is niet geïnvesteerd. Op de lange termijn neemt de interesse in private equity voortdurend toe. Zo zijn er inmiddels meer dan 18.000 verschillende fondsen. Dat is een toename van 60% over de afgelopen 5 jaar.

private-equity

Wat is private equity?

De betekenis van private equity is: een vorm van financiering waarbij investeringsmaatschappijen of particuliere investeerders direct in bedrijven investeren die niet beursgenoteerd zijn.

Het doel van private equity voor investeerders is om waarde te creëren voor het bedrijf of startup via financiële steun, management expertise en strategische begeleiding. De bedrijven moeten deze hulpmiddelen dan vervolgens inzetten om groei, verbetering van de bedrijfsvoering of een andere vorm van waardecreatie na te streven.

Dit soort investeringen kan variëren van het verstrekken van groeikapitaal aan veelbelovende start-ups tot het uitvoeren van management buy-outs of buy-ins bij gevestigde bedrijven. Private equity-investeerders verwachten een hoog rendement op hun investering bij het uiteindelijke verkoop- of exitmoment van het bedrijf.

Hoe werkt het private equity?

Het proces van een private equity financiering is per onderneming anders. Om je een idee te geven wat je kan verwachten als je een investeerder zoekt, of misschien wel zelf een private equity financiering wilt doen, hebben we de belangrijkste stappen uitgezet.

 1. Fondsenwerving: Private equity-firma’s werven kapitaal op bij beleggers (zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogende particulieren) en andere kapitaalbronnen om een investeringsfonds op te zetten.
 2. Deal sourcing: De private equity-firma zoekt naar geschikte investeringsmogelijkheden, oftewel bedrijven die passen bij hun investeringsstrategie, sectorfocus en risicoprofiel.
 3. Due diligence: Zodra een potentieel investeringsdoelwit is geïdentificeerd, voert de private equity-firma een uitgebreide due diligence uit, waarbij financiële, juridische, operationele en marktanalyses worden uitgevoerd om de kansen en risico’s van de investering te beoordelen.
 4. Onderhandeling: Als de due diligence positief uitvalt, zal de private equity-firma de deal structureren. Dit omvat het onderhandelen over de waardering, financieringsvoorwaarden, managementparticipatie en andere belangrijke aspecten van de investering.
 5. Portfoliobeheer: Na de investering werkt de private equity firma nauw samen met het managementteam van het bedrijf om groei en prestatieverbeteringen te realiseren. Dit kan het optimaliseren van bedrijfsprocessen, kostenbesparingen, acquisities of andere groeistrategieën omvatten.
 6. Exit: Private equity-investeerders zoeken uiteindelijk naar een exit of verkoop van hun aandeel in het bedrijf om hun rendement te realiseren. Dit kan gebeuren door middel van een beursgang (IPO), verkoop aan een strategische koper, verkoop aan een andere private equity-firma of via een management buy-out. Het exitmoment kan variëren, maar ligt meestal tussen de 3 en 7 jaar na de initiële investering.
 7. Rendement: Na de exit verdeelt de private equity-firma de opbrengst onder de beleggers in het fonds, waarbij de firma zelf meestal ook een deel van de winst ontvangt (meestal 20%) als vergoeding voor het beheren van de investeringen.

Vormen van private equity

Venture capital

Venture capital (VC) is een vorm van private equity die zich richt op het investeren in jonge, opkomende bedrijven met een hoog groeipotentieel. VC-investeerders verstrekken kapitaal in ruil voor aandelen in het bedrijf en zijn vaak betrokken bij het begeleiden van de groei van het bedrijf door het bieden van expertise, netwerken en strategisch advies.

Business angels

Business angels zijn individuele investeerders die kapitaal verstrekken aan startende ondernemingen of vroege fase bedrijven in ruil voor aandelen of een percentage van de eigendom. Deze investeerders zijn vaak succesvolle ondernemers of professionals met ervaring in de industrie en kunnen waardevolle begeleiding, mentoring en netwerkmogelijkheden bieden aan de bedrijven waarin ze investeren.

Seed business angels fonds

Een seed business angels fonds is een investeringsfonds dat zich richt op het verstrekken van kapitaal aan zeer vroege fase bedrijven, vaak tijdens de zogenaamde “seed stage” of oprichtingsfase. Dit soort fondsen bestaat meestal uit een groep business angels die samenwerken om kapitaal en expertise te bundelen en zo meer impact te hebben op de startende ondernemingen waarin ze investeren.

Participatiemaatschappij

Een participatiemaatschappij is een investeringsmaatschappij die kapitaal verstrekt aan bedrijven in ruil voor aandelen of andere eigendomsbelangen. Participatiemaatschappijen kunnen in verschillende stadia van een bedrijf investeren, variërend van start-ups tot gevestigde ondernemingen, en hebben vaak een langetermijnperspectief op hun investeringen. Ze kunnen actief betrokken zijn bij het begeleiden van de bedrijven waarin ze investeren, het aanbieden van strategisch advies en ondersteuning bij groei en ontwikkeling.

Wanneer is private equity financieringen een optie?

Er zijn verschillende momenten waarin een prive equity financiering welkom is bij bedrijven. In de volgende gevallen is private equity een optie:

 • Startups: de start van innovatieve bedrijven die een relatief hoog risico dragen
 • Niet-beursgenoteerde bedrijven: wanneer deze willen groeien (door bijvoorbeeld internationalisering)
 • Management Buy Out (MBO): het management koopt (een onderdeel) van het bedrijf
 • Management Buy In (MBI): management van buiten koopt het bedrijf op
 • Wanneer het bedrijf verkocht word
 • Bij een overbruggingsfinanciering

Exit strategieën bij private equity

Er komt een moment dat de private equity investeerder besluit om zijn winst te pakken op de investering(en). Hierbij zijn er een aantal exit-strategieën waaruit je kan kiezen:

1. Strategische verkoop

Dit is wanneer het bedrijf wordt verkocht aan een ander bedrijf, vaak een concurrent of een bedrijf uit dezelfde branche. Dit kan voordelig zijn voor zowel de koper als de verkoper, omdat er synergieën kunnen ontstaan die de gecombineerde onderneming sterker maken.

2. Financiële verkoop

Bij een financiële verkoop verkoopt de private equity firma haar aandeel in het bedrijf aan een andere private equity firma. De nieuwe investeerder neemt de plaats in van de oude investeerder en kan verdere waardecreatie nastreven voordat zij zelf op zoek gaat naar een exit.

3. Beursgang (Initial Public Offering, IPO)

Een beursgang is het proces waarbij een bedrijf voor het eerst aandelen uitgeeft en deze verhandelbaar maakt op een openbare effectenbeurs. Dit biedt investeerders de mogelijkheid om hun aandelen te verkopen aan het grote publiek, wat kan leiden tot aanzienlijke opbrengsten.

4. Herkapitalisatie

Dit is een strategie waarbij het bedrijf nieuwe schulden aangaat om de bestaande aandeelhouders uit te kopen, vaak inclusief de private equity investeerder. Hierdoor kan de investeerder zijn investering terugkrijgen en tegelijkertijd het bedrijf in staat stellen om verder te groeien en ontwikkelen met behulp van de nieuwe schuldfinanciering.

5. Management buyout (MBO)

Bij een management buyout koopt het managementteam van het bedrijf de aandelen van de private equity investeerder, waardoor zij volledige controle over het bedrijf krijgen. Dit kan gebeuren wanneer het managementteam gelooft dat zij het bedrijf beter kunnen leiden en laten groeien zonder de betrokkenheid van de private equity firma.

Voordelen als private equity investeerder

 • Potentieel hoge rendementen: Private equity-investeringen kunnen aanzienlijke rendementen opleveren als het geïnvesteerde bedrijf succesvol groeit en waarde creëert. In sommige gevallen kunnen deze rendementen aanzienlijk hoger zijn dan bij beursgenoteerde aandelen of andere investeringsopties.
 • Diversificatie: Private equity-investeringen kunnen bijdragen aan de diversificatie van een investeringsportefeuille, aangezien ze vaak weinig correlatie vertonen met beursgenoteerde aandelen en obligaties. Dit kan helpen om het totale risico van een portefeuille te verminderen en het potentieel voor betere lange-termijnresultaten te vergroten.
 • Invloed: In tegenstelling tot passieve investeringen, zoals beursgenoteerde aandelen, stelt private equity investeerders in staat om actief betrokken te zijn bij het beheer en de strategie van het bedrijf. Dit kan leiden tot betere besluitvorming en grotere waardecreatie, omdat investeerders hun expertise, netwerk en middelen kunnen inzetten om het bedrijf te laten groeien.
 • Toegang tot niet-beursgenoteerde bedrijven: Private equity-investeerders hebben toegang tot een breed scala aan bedrijven die niet op de openbare markt worden verhandeld. Dit stelt hen in staat om te profiteren van kansen die mogelijk niet beschikbaar zijn voor beleggers in beursgenoteerde aandelen.

Nadelen als private equity investeerder

 • Illiquiditeit: Private equity-investeringen zijn over het algemeen illiquide, wat betekent dat ze niet gemakkelijk kunnen worden verkocht of omgezet in contanten. Dit kan het moeilijk maken voor investeerders om hun geld terug te krijgen als ze het nodig hebben of als ze van gedachten veranderen over hun investering.
 • Hoger risico: Private equity-investeringen kunnen een hoger risico met zich meebrengen in vergelijking met andere investeringsopties, zoals beursgenoteerde aandelen of obligaties. Dit komt doordat private equity-investeerders vaak investeren in jongere, minder gevestigde bedrijven die mogelijk een grotere kans hebben op falen of die mogelijk niet in staat zijn om de verwachte groei te realiseren.
 • Grote kapitaalvereisten: Private equity-investeringen vereisen vaak aanzienlijke kapitaalinjecties, wat betekent dat investeerders mogelijk een groot deel van hun vermogen in één investering moeten vastleggen. Dit kan leiden tot een gebrek aan diversificatie en een hoger risico voor de investeerder.
 • Managementkosten: Private equity fondsen brengen vaak aanzienlijke managementkosten en prestatievergoedingen met zich mee, die kunnen oplopen en een aanzienlijk deel van de uiteindelijke rendementen kunnen opslokken. Dit kan het netto rendement voor de investeerder verminderen.

Lees meer over het bedenken van een bedrijfsnaam, doe inspiratie op via bedrijfsnaamgenerators, ondernemingsplan voorbeelden en het ontwikkelen van een huisstijl.

De auteur

Redactie Brandio

Brandio is een marktplaats waar je ‘brandable’ bedrijfsnamen kunt kopen bedacht door creatieve professionals. De namen zijn betaalbaar en altijd inclusief bijbehorende domeinnaam en logo. Het bespaart je zowel tijd als geld in vergelijking met je naam laten bedenken door een reclamebureau

Klanten waarderen ons met:
★★★★★
4.6 / 5 - 20 reviews