Business Model Canvas: je businessplan op één A4

Ga je een nieuw bedrijf starten of een ander verdienmodel opzetten? Het Business Model Canvas helpt je om je businessplan in één A4 helder en gestructureerd in kaart te brengen. Dat doe je aan de hand van negen bouwstenen, die samen de kern van je bedrijf vormen.

Waarom is een businessplan nodig?

Als je iets gaat veranderen in je huidige bedrijf, een nieuw product gaat lanceren of een ander verdienmodel wilt starten, dan is het belangrijk om daar een goede strategie voor neer te zetten. Een doordacht businessplan helpt je om je doel te bepalen en daar gericht naartoe te werken. Je plan hoeft geen dik boekwerk te zijn. Juist niet: je kunt je businessplan vatten in een overzichtelijk businessmodel. Dat geeft je direct inzicht in kansen en bedreigingen én het helpt je om snel bij te sturen.

Wat is het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas is een handig hulpmiddel om de kern van je bedrijf helder en gestructureerd in kaart te brengen. Het werd ontworpen door strategiedeskundige en ondernemer Alex Osterwalder, die er samen met Yves Pigneur het boek Business Model Generatie over schreef.

Waar kun je het Business Model Canvas voor gebruiken?

Je kunt het Business Model Canvas gebruiken voor verschillende doelen:

 • De strategie schetsen voor een nieuw bedrijf of verdienmodel en onderzoeken of dit plan levensvatbaar is.
 • Je huidige businessmodel analyseren en evalueren.
 • Strategie bepalen voor een specifiek product of dienst.

Negen bouwstenen: hoe is het Business Model Canvas opgebouwd?

Het Business Model Canvas bestaat uit negen bouwstenen, die samen alle belangrijke onderdelen van je bedrijf in kaart brengen:

 1. Waardeproposities: de redenen waarom klanten voor jou kiezen. Welk probleem los je op voor je klanten en wat maakt jouw product of dienst uniek?
 2. Klantsegmenten: de klantgroepen die je aan wilt spreken. Wie is je doelgroep en wat kenmerkt je klanten?
 3. Kanalen: via welke kanalen (online en offline) ga je je product of dienst verkopen?
 4. Klantrelaties: hoe wil je contact onderhouden met je klant? Persoonlijk of via internet? In een community of via een self-service-opzet?
 5. Inkomstenstromen: wat is je verdienmodel? Hoeveel omzet en klanten heb je nodig om winst te maken?
 6. Kernactiviteiten: wat zijn je belangrijkste activiteiten? Wat ga je zelf doen, wat besteed je uit?
 7. Key resources: welke middelen heb je nodig om je doel te bereiken? Zijn dat medewerkers met specifieke expertise? Investeerders? Of bepaalde apparatuur?
 8. Strategische partners: met wie ga je samenwerken om te kunnen groeien?
 9. Kostenstructuur: hoe is je bedrijf financieel ingericht? Wat zijn je vaste kosten, wat zijn je variabele kosten? Hoe kun je besparen?

Hoe ziet het Business Model Canvas eruit?

Bovenstaande punten verwerk je op één A4, ingedeeld in de negen bouwstenen:

Wat zijn de voordelen van het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas geeft je inzicht in alle onderdelen van je bedrijf: klanten, aanbod, financiële levensvatbaarheid en je bedrijfsinfrastructuur. Aan de hand hiervan kun je makkelijk analyseren wat de sterke en zwakke punten van je bedrijf zijn. Doordat je plan in één A4 is gevat, heb je snel overzicht en kun je makkelijk bijsturen als je inzichten of de markt veranderen.

Wat zijn de nadelen van het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas is een goed hulpmiddel om je businessplan in kaart te brengen. Houd er wel rekening mee dat het een globale schets is en dat je specifieke punten mogelijk verder moet uitwerken. Koppel aan het model ook duidelijke vervolgacties. Zo zorg je dat je ingevulde Business Model Canvas een levend werkdocument wordt, in plaats van alleen een praatplaat. Op die manier wordt het canvas je startpunt voor een succesvolle onderneming.