fbpx

Veiligheid voor je onderneming en personeel: waar moet je op letten? 

Wanneer je een eigen onderneming hebt ben je verantwoordelijk voor alles wat er reilt en zeilt binnen het bedrijf. En dat geldt dus ook voor de eventuele risico’s die daarbij komen kijken. Veiligheid op het werk heeft niet alleen te maken met bijvoorbeeld het werken met veilige machines of brandveiligheid, maar ook met persoonlijke veiligheid zoals hoe men met elkaar omgaat, werkdruk of agressie op de werkvloer. Je bent verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor je personeel. Dit is niet iets waar je achteloos mee kunt omgaan en wanneer je dat wel doet kan het grote gevolgen hebben voor je onderneming.

Veiligheid ondernemen

Brandveiligheid

Je moet er niet aan denken, maar er kunnen zich nu eenmaal ongelukken voordoen in je bedrijfspand. Of je nu een kledingwinkel, een bakkerszaak of een accountantskantoor heb, er is altijd een risico op een branduitbraak of koolstofmonoxide vergiftiging. Net zoals dat je thuis rookmelders en/of een koolstofmonoxidemelder plaatst, doe je dat ook in je bedrijfspand. Je wilt natuurlijk wel de beste rookmelder , zodat je er in geval van nood van op aan kunt dat je op¨tijd wordt gewaarschuwd. Tegenwoordig kan dat zelfs met slimme rookmelders die je ook op afstand een melding geeft. Deze kun je bedienen met een app en die geeft je erg gedetailleerde informatie zodat je precies kunt zien welke melder afgaat en zelfs hoe groot de rookontwikkeling is. Dit is ideaal wanneer je ‘s avonds de deur van je kantoor of winkel achter je dichttrekt. Zo ben je altijd snel op de hoogte van wat er zich in het pand afspeelt en kun je adequaat reageren. 

Bedrijfshulpverlener bij calamiteiten

Iedere onderneming en elk bedrijf is verplicht een bhv’er aan te stellen. Het ligt aan verschillende factoren, zoals de grootte van je bedrijf en de risico’s die daarbij komen kijken, hoeveel bhv’ers je nodig hebt. Er moet minimaal één bhv’er zijn die in geval van calamiteiten hulp kan verlenen. Dit kan gaan om het verlenen van eerste hulp zoals reanimeren, maar ook om het in veiligheid brengen van personeel of klanten tijdens een brand. 

Veilige omgeving voor jezelf en voor je personeel

Veiligheid op de werkvloer heeft niet alleen te maken met fysieke ongelukken zoals een val of machines waarmee gewerkt wordt. Het gaat ook om een veilig gevoel onder de mensen en hoe er met elkaar wordt omgegaan, oftewel wat is het gedrag dat je naar elkaar vertoont. Wat kun je wel en niet zeggen, hoe ver kun je gaan en waar trek je de grens? Pesten, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag zijn helaas ook op de werkvloer nog altijd een groot probleem. Het is belangrijk hierover duidelijke afspraken te maken en dit ook vast te leggen. Hierin moet je als werkgever altijd het goede voorbeeld nemen. Het moet duidelijk zijn voor je personeel dat je zelf je eigen regels naleeft en dat je te vertrouwen bent. Als er ongewenst gedrag wordt vertoond, moeten de werknemers het idee hebben dat ze aan de bel kunnen trekken. 

Gezondheid en ongevallen

Je bent als werkgever verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor je personeel. Dit gaat van bijvoorbeeld een gezond luchtklimaat, tot veilige machines en het voorkomen van bedrijfsongevallen. Dit omvat eigenlijk alles dat maar te maken heeft met je personeel. Het moet prettig werken zijn, dus de luchtvochtigheid moet goed zijn, maar ook de temperatuur en de bijvoorbeeld de akoestiek. Dit zijn allemaal zaken die, wanneer ze niet goed op orde zijn, ervoor kunnen zorgen dat mensen aan het eind van de dag met hoofdpijn naar huis gaan.  Dit is nog maar één van de vele voorbeelden. Je doet alles om te voorkomen dat mensen uitvallen door verzuim. Dat is niet alleen vervelend voor je bedrijf, maar al helemaal voor het personeel. 

Risico inventarisatie en evaluatie

Als werkgever met personeel ben je verplicht een risico inventarisatie en evaluatie op te stellen. Hierin breng je allerhande risico’s in kaart die zich kunnen voordoen in je organisatie. Dat gaat dus onder andere om bovenstaande zaken, maar daarnaast nog veel meer. Belangrijk is om je hier altijd goed in verdiepen. Na het opstellen van deze inventarisatie maak je dan ook een plan van aanpak welke maatregelen je neemt om de eventuele risico’s aan te pakken. Je voert het plan van aanpak dus ook daadwerkelijk uit en houdt dit bij. Zodra er iets in het bedrijf verandert neem je dit weer mee in je plan van aanpak. Het is belangrijk up-to-date te blijven.

De auteur

Redactie Brandio

Brandio is een marktplaats waar je ‘brandable’ bedrijfsnamen kunt kopen bedacht door creatieve professionals. De namen zijn betaalbaar en altijd inclusief bijbehorende domeinnaam en logo. Het bespaart je zowel tijd als geld in vergelijking met je naam laten bedenken door een reclamebureau