U-Lab

U-LabU-Lab ofwel voluit Usability Laboratory, is een interactief communicatiebureau dat gespecialiseerd is in de realisatie van websites, webshops en interactieve (mobiele)applicaties waarbij (online)strategie en resultaat uitgangspunt zijn. De projecten van U-Lab kenmerken zich door een sterke interactiestructuur en een nauwe afstemming tussen vormgeving en techniek. Met altijd het belang van de uiteindelijke ‘gebruiker’ voor ogen. Naar behoefte vormen we projectteams uit de aanwezige expertise en capaciteit op het gebied van advies, creatie en uitvoering. Deze kennismix zorgt bovendien voor een perfecte afstemming tussen alle online en offline communicatie-activiteiten. U-lab biedt hiermee een full service dienst als ‘Digital Agency’.