Een SWOT-analyse maken: hoe helpt dat je onderneming verder?

Een SWOT-analyse is een sterkte-zwakteanalyse. Het is een makkelijke methode om snel inzicht te krijgen in waar je staat met je onderneming. Wat gaat er goed, wat heeft meer aandacht nodig, wat zijn kansen en bedreigingen? Een goede SWOT-analyse helpt je om een sterke marketingstrategie te maken, waarmee je effectief kansen voor je bedrijf verzilvert.

Lees ook onze uitgebreide artikelen voor een ondernemingsplan maken of voorbeelden van een ondernemingsplan.

wati-is-swot-analyse-pexels-photo-7947753

Wat is een SWOT-analyse?

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Een SWOT-analyse is onderdeel van je marktonderzoek, waarbij je de sterktes en zwaktes van je bedrijf koppelt aan de kansen en bedreigingen op de markt waarin je actief bent. Een SWOT-analyse helpt je om een goede marketingstrategie te maken.

Hoe maak je een SWOT-analyse?

Stel de volgende tabel op:

Intern Sterktes Zwaktes
Extern Kansen Bedreigingen
Positief Negatief

Vul vervolgens de tabel in en zet de sterktes en zwaktes van je bedrijf (intern) af tegen kansen en bedreigingen op de markt (extern). Lees ook meer over positionering.

SWOT-analyse maken: sterktes en zwaktes bepalen

De eerste stap bij het maken van een SWOT-analyse is het bepalen van de interne factoren. Wat is de kracht van je bedrijf? Waarin onderscheid je je van je concurrentie? Wat gaat er niet zo goed en wat zou je kunnen verbeteren? Waarin is de concurrentie beter dan jij? Kijk naar verschillende onderwerpen:

  • Waarin is jouw bedrijf onderscheidend?
  • Hoe gaat het met marketing en sales in je bedrijf?
  • Wie zijn je beste klanten en bij welke klanten blijft de omzet achter?
  • Hoe staat je bedrijf er qua financiën voor?
  • Hoe functioneren de verschillende afdelingen in je bedrijf?
  • Welke processen lopen goed en welke kunnen beter?

Kansen en bedreigingen in kaart brengen

Zijn alle interne factoren in kaart gebracht? Ga dan aan de slag met de externe zaken. Wat zijn kansen voor je bedrijf als je naar de markt kijkt? Is er ruimte voor nieuwe producten? Zijn er bepaalde trends waar je op in kunt spelen? Analyseer vervolgens de bedreigingen. Spelen er zaken die negatieve invloed kunnen hebben op je bedrijf? Zijn er ontwikkelingen in de economie of de markt die het je moeilijk kunnen maken?

Tips voor het maken van een SWOT-analyse

  • Het is niet gemakkelijk om zo kritisch naar je eigen bedrijf te kijken, dus het kan beter zijn om de sterktes en zwaktes samen met een aantal collega’s in te vullen. Het is helemaal mooi als je hier een klant of leverancier bij kunt betrekken, voor een nog objectievere blik.
  • Breng maximaal vier sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart. Zo behoud je focus en richt je je op de onderwerpen die het belangrijkste zijn.
  • Wees concreet en duidelijk: maak je analyse zo SMART mogelijk.

Ingevulde SWOT-analyse voorbeeld

Intern Sterktes

· Je bent expert op je vakgebied.

· De kwaliteit van je dienst is beter dan die van concurrenten.

· Het imago van je organisatie is goed.

 

 

Zwaktes

· Je hebt geen expertise op het gebied van marketing in huis.

· Je locatie is slecht bereikbaar en niet uitnodigend.

· Het verloop onder personeel is groot.

Extern Kansen

· Er zijn nieuwe markten om aan te boren.

· De technologische ontwikkelingen in je branche gaan snel.

· Je doelgroep heeft meer geld te besteden.

 

Bedreigingen

· Politieke keuzes kunnen de groei van je bedrijf beperken.

· De concurrentie heeft een sterke marketingstrategie.

· Klanten zijn minder loyaal geworden.

Positief Negatief

Volgende stap: de confrontatiematrix

Na de SWOT-analyse volgt een belangrijke vervolgstap: het opstellen van de confrontatiematrix. In deze matrix koppel je de belangrijkste sterktes en zwaktes van je bedrijf aan de belangrijkste externe kansen en bedreigingen. Je kent daar scores aan toe, van heel kansrijk tot zeer bedreigend. Zo zie je hoe je bedrijf en de markt op elkaar aansluiten. De sterke punten en de kansen creëren samen groeimogelijkheden. De zwaktes en de kansen laten zien waar verbetering mogelijk is.

Hoe vul je de confrontatiemix in?

Maak zelf een tabel of download een template. Op de verticale as van de tabel staan de kansen en de bedreigingen. Op de horizontale as staan de sterke en de zwakke punten van je bedrijf. In de matrix ‘confronteer’ je vervolgens de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met elkaar. Dat doe je door elke combinatie van categorieën te scoren aan de hand van plussen en minnen (++ is heel kansrijk, + is kansrijk, 0 is neutraal, – is bedreigend en – is heel bedreigend). Zo zie je in één oogopslag waar de grootste kansen en bedreigingen liggen.

Bepaal je marketingstrategie en actiepunten

Aan de hand van de SWOT-analyse en de confrontatiematrix kun je de belangrijkste actiepunten en marketingstrategie bepalen. Hoe kun je de genoemde kansen verzilveren? Hoe kun je inspelen op kansrijke trends? Hoe kun je zorgen dat bedreigingen je bedrijf niet meer of minder hard kunnen raken? Met de antwoorden op deze vragen kun je vervolgens concreet aan de slag.

Persoonlijke SWOT-analyse maken

De meeste SWOT-analyses worden voor bedrijven opgesteld, maar als je aan je eigen ontwikkeling wilt werken, kun je ook een persoonlijke SWOT-analyse maken. Je vult dan je sterktes en zwaktes in en kijkt naar kansen om jezelf te verbeteren. Hoe kun je je rol bijvoorbeeld nog beter vormgeven? Bij de bedreigingen kijk je welke factoren je in de weg staan om jezelf te verbeteren. Wil je bijvoorbeeld je medewerkers meer coachen, maar ontbreekt de tijd? Dan kun je een manier gaan bedenken om je dagen effectiever in te delen of werkzaamheden los te laten. Met behulp van een persoonlijke SWOT-analyse leer je jezelf, je groeikansen en valkuilen beter kennen en kun je een nog betere ondernemer worden.

Alternatieven SWOT-analyse

Spreekt een SWOT-analyse maken je niet zo aan, maar wil je wel kansen en bedreigingen in kaart brengen? Dan zijn er verschillende alternatieve methodes. De SOAR-analyse is bijvoorbeeld positief qua insteek en richt zich op de strengths (sterktes), opportunities (kansen), aspirations (ambities) en results (resultaten) van een organisatie. Je kunt ook kiezen voor de PESTEL-analyse, waarbij je de bedreigingen op het gebied van onder andere politiek, economie, milieu, techniek en sociale ontwikkelingen in beeld brengt. Deze methodes hebben allemaal een net wat andere focus, maar ze hebben hetzelfde doel: zorgen dat je kansrijke nieuwe stappen kunt zetten voor je onderneming.

Wil je meer interessante artikelen lezen kijk dan veder in onze kennisbank.

Is het misschien tijd voor de rebranding van je bedrijf of  heb jij een start-up en heb je hulp nodig bij het vinden van je merkidentiteit.